tsfont.blogspot.com tsfont.blogspot.com/  
    เป็นบล๊อกส่วนตัว  (ทดลองทำ ก็มั่วๆไป ไม่ได้ยึดติดกับกฏเกณฑ์ รูปแบบใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่รู้
เรื่อง คิดอะไรได้ก็ใส่ดิบๆไปเลย) เพื่อใช้รวบรวมผลงาน บันทึก  เรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะ font #ts-font เป็นฟ้อนต์ที่ผมทำไว้ใช้เองเฉพาะกิจ ซึ่งอาจไม่  สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะตอนทำฟ้อนต์ ก็แค่ต้องการแบบอักษรที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นเฉพาะ    อักษรไทย ผมเปิดร้านรับทำป้ายต่างๆ เวลาทำป้ายก็อยากใช้แบบอักษรที่คิดไว้เอง ก็เลยลองทำดู เนื้อหาภายในบล๊อกก็คงไม่มีสาระอะไร เรียกว่าไม่มีสาระ