TS Font New


tsfont@gmail.com 0929614615
paypal.me/tsfont

TS Timsum tc  ฟอนต์ชุดนี้มี 6 สไตล์ 
1 TS timsum regular
2. TS timsum regular
3. TS Dimsum Rounded Bold         ติ่มซำ ตัวหนาปลายมน
4. TS Dimsum Rounded BoldItalic  ติ่มซำ ตัวหนา เอน ปลายมน
5. TS Dimsum Up Down? Regular  ติ่มซำ สูงต่ำ ตัวบาง
6. TS Dimsum Up Down? Bold      ติ่มซำ สูงต่ำ ตัวหนา
สำหรับ  TS Dimsum Up Down? Regular และ TS Dimsum Up Down? Bold จะมีอักษรพิเศษ ที่เขียนเพิ่มเข้าไป
                         tsfont@gmail.com

TS Chokdee

paypal.me/tsfont
tsfont@gmail.com

TS Sawasdee tc
 tsfont@gmail.com


TS Srisuk


TS Yuenyong tcTS Sangchan                                                    tsfontart@gmail.com 0929614615
แสดงความคิดเห็น