หน้าพระ

ลายเส้น ด้วย CorelDraw อีกรูป ทำได้แค่หน้า ที่เหลือต้องรอให้มีไฟและก็น้ำเบางอย่างแสดงความคิดเห็น