งานเดือนสิบ


#ts-srimuang
       #TS-Srimuang                                     ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด  
ตอนนั้นเขียนป้ายงานประเพณีเดือนสิบไม่แน่ใจว่าปี 35 หรือ 36 แต่จำได้ว่าติดที่หน้า
จวนผู้ว่า ก็ใช้รูปแบบนี้เขียน เลยคิดว่าถ้าใช้ ในคอมพิวเตอร์ได้ก็จะดีเลยเอามาเขียนเป็นฟ้อนต์ #ts-srimuang

แสดงความคิดเห็น